Smerter på toppen av smerteskalaen

Smerter på toppen av smerteskalaen

Kenneth med familien
For Kenneth er det viktig med åpenhet om sykdommene overfor samboeren og barna. Foto: privat

Kenneth Worpvik lever med både migrene og klasehodepine, en sjelden og alvorlig smertetilstand. Ved hjelp av treningsklinikken ved St. Olavs hospital og støtte fra psykolog og fastlege har han stegvis økt grensene for hva han tåler.

Kenneth fikk påvist migrene som barn, og det utviklet seg til kronisk migrene i løpet av ungdomsårene. Som ungdom møtte han liten forståelse for sykdommen, noe som førte til at han i stor grad prøvde å skjule migrenen. Livet med migrene var utfordrende, men til tross for mye fravær og mange dager alene på et mørkt rom, klarte Kenneth å skaffe seg utdanning og en god jobb. Men da han i 2019 fikk diagnosen klasehodepine på toppen av migrene, ble det for tøft å stå i jobb.

– Det er, og har vært, en sorgprosess å måtte trå ut av jobblivet. Mentalt har det vært vanskelig å leve med både migrene og klasehodepine. Det å kombinere dette med jobb gikk ikke.

@kroniskmann På Instagram deler Kenneth åpent og ærlig om psykisk helse, migrene og klasehodepine. Foto: privat

Viktig med åpenhet 

Åpenhet om sykdommene overfor samboeren og deres to barn på fem og syv år er viktig for Kenneth. Han forteller at dårlig samvittighet overfor sine nærmeste er vond å bære på, derfor er han opptatt av god kommunikasjon med samboeren og det å gi hverandre rom når man kan. Kenneth føler seg ofte utslitt.

– Når du har migrene og klasehodepine så er det jo sånn at det ene gjør gjerne det andre verre. Ved å ha anfall med klasehodepine hele natten, og ikke få nok søvn, trigger det migrene på dagen.

«Det er, og har vært, en sorgprosess å måtte trå ut av jobblivet»

Han har funnet en måte å leve med diagnosene på, men er avhengig av hjelp på flere plan.

– Mentalt får jeg hjelp av psykolog ukentlig, og når det blir for mye smerter å håndtere både fysisk og mentalt, har jeg hatt noen innleggelser på DPS (distrikts-psykiatrisk senter). Tett oppfølging hos fastlegen har vært viktig for meg, forteller Kenneth.

Treningsklinikk har økt grensen for toleranse

For Kenneth har trening hjulpet. Etter at han begynte på treningsklinikken ved St. Olavs hospital har den fysiske formen sakte, men sikkert, blitt mye bedre. Tålegrensen hans har økt. Det gjør at han klarer å stå i de tøffeste periodene lengre. Han mener det burde vært flere treningsklinikker, slik at flere kan få muligheten til å benytte seg av dette.

– Treningen har krevd tålmodighet og kontinuitet. Jeg har tatt ting sakte og økt terskelen min gradvis. Nå er trening en viktig del av hverdagen min. Der får jeg utløp for frustrasjon og jeg får brukt kroppen på en god måte. Men det har tatt år å komme dit. Uten en fast avtale om trening hadde jeg aldri klart det, forteller Kenneth.

For Kenneth tok livet en vending som ikke var planlagt, men han er opptatt av å gjøre det beste ut av det.

Råd fra Kenneth til andre med migrene

  • Skap balanse i hverdagen.
  • Finn tålepunktene dine.
  • Prøv å være fysisk aktiv – litt aktivitet er bedre enn ingen.
  • Ikke ha dårlig samvittighet når du må prioritere deg selv og hvile.
  • Vær åpen og ærlig med dine nærmeste, slik at det blir enklere å si ifra når hodet blir en for stor pine.
  • Godt samarbeid og god dialog med fastlegen er viktig.
  • Før hodepinedagbok.
  • Meld deg på kliniske studier.
Les også Kliniske studier – Ved NorHead gjennomføres bl.a. studiene Basic for klasehodepine og MiBlock for migrene, der deltakerne får utredning og oppfølging av landets fremste eksperter.

Klasehodepine

Klasehodepine er en av de mest alvorlige smertetilstandene vi kjenner. Pasientene blir rammet av episoder med ekstreme smerter, hvor smerte-episodene kan gjentas mange ganger etter hverandre. De fleste har en episodisk form, hvor anfall begrenser seg til noen måneder i løpet av året. Noen har en kronisk variant med anfall så å si gjennom hele året. Kilde: norhead.no

MIG-NO-NP-00038  Mars 2024