Spennende studier på NorHEAD

Spennende studier på NorHEAD

Portrett Lise
Lise Rystad Øie, overlege i nevrologi, postdoktor ved NorHEAD. Foto: Kvam.

Vi har tatt en prat med Tore Wergeland Meisingset og Lise Rystad Øie om noen av de spennende studiene som det nå rekrutteres pasienter til på Norsk senter for hodepineforskning – NorHEAD.

MigriNor-studien: serumkonsentrasjonsmåling ved migrene

– Dette er en studie for de som planlegger å begynne med, eller bytte et migreneforebyggende medikament. Vi inkluderer deltagere fra hele landet, forklarer overlege Lise Rystad Øie.

I MigriNor-studien ønsker vi å kartlegge effekt og bivirkninger av forebyggende migrenebehandling på en ny måte. Ved å måle nivået av en medisin i blodet, kalt serumkonsentrasjon, vil vi undersøke sammenheng mellom opplevd effekt, bivirkninger, dosen som blir tatt og blodkonsentrasjonen vi oppnår. Bakgrunnen for studien er at migrenepasienter kan reagere forskjellig på ulike medikamenter. 

– Vi håper at denne studien kan bidra til å klargjøre hvilke legemidler og doser som er best for behandling av migrene hos forskjellige pasienter, forteller overlege Lise Rystad Øie.

MigriNor-studien på NorHEAD.

CandMig-studien: Mulig å forebygge anfall av hyppig migrene?

CandMig er en legemiddelstudie for episodisk migrene. I denne studien undersøker man om en blodtrykksmedisin kan forebygge anfall hos de med hyppig migrene. Erfaringene fra den kliniske hverdagen er gode, men det mangler imidlertid god nok dokumentasjon på effekten ved migrene.

Inklusjonen til CandMig-studien foregår på sykehus i Tromsø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Kristiansand, Lørenskog og Oslo.

– Vi er godt i gang med å inkludere pasienter, men har i skrivende stund plass til enda fler, sier overlege Lise Rystad Øie. Hun påpeker at man ikke trenger henvising fra lege for å delta, men at interesserte pasienter kan ta direkte kontakt med studieteamet på hodepine@ntnu.no. Denne e-postadressen kan benyttes også for andre NorHEAD-studier.

Vil du delta i NorHEADs studier?

Besøk nettsiden norhead.no og fyll ut et enkelt skjema eller send en e-post med navn og telefonnummer til hodepine@ntnu.no. Du vil bli oppringt av en helsefagarbeider, som vil stille noen spørsmål for å kartlegge om du kan delta i de kommende studiene. NorHEAD har nært samarbeid med alle regionale sykehus, så du kan delta fra der du bor.

MiBlock-studien: behandling mot nerveknute som sender smertesignaler

MiBlock-studien er en behandlingsstudie for kronisk migrene, der en ny anfallsforebyggende behandling skal undersøkes. Utprøvingen innebærer injeksjon av et virkestoff mot en nerveknute som kalles SPG (ganglion sphenopalatinum). Denne nerveknuten er involvert i utviklingen av migreneanfall.

– En av de største motivatorene for oss er å hjelpe mennesker med ekstreme varianter av hodepine. Det kan være kronisk migrene, men også klasehodepine, som er en av de mest ekstreme smertetilstandene vi kjenner. Vi vet at nerveknuten SPG er viktig for å sende smertesignaler ved både migrene og klasehodepine. På NTNU har vi utviklet en svært presis måte å rette behandling mot denne knuten på, forteller overlege Tore Wergeland Meisingset.

Les også Hva gjør en forskningssykepleier? Gøril forklarer her.
MiBlock-studien på NorHEAD.

BACT-studien: hyppig spenningshodepine

Svært mange mennesker plages med spenningshodepine, og noen har dette veldig hyppig. I BACT-studien vil forskerne teste injeksjonsbehandling mot hodebunnen hos pasienter med hyppig eller kronisk spenningshodepine. Formålet er å kartlegge mulige effekter på intensitet eller hyppighet av spenningshodepinen. Studien inkluderer personer som har spenningshodepine ti dager eller mer per måned, og deltakelsen går over en periode på ni måneder. – Til sammen skal 60 pasienter inngå i studien, og rekrutteringen har nettopp startet, sier overlege Tore Wergeland Meisingset.

Portrett Tore
Tore Wergeland Meisingset, overlege i nevrologi, førsteamanuensis ved NTNU. Foto: Kvam.

Hjemmebasert biofeedback-terapi: Spill på lag med stresset

Mange med migrene opplever at stress øker risikoen for å få migreneanfall. NorHEAD skal derfor i gang med en studie på hjemmebasert biofeedback-behandling. Biofeedback er en teknologi som gjør at man kan lese av kroppens stressignaler og lære å dempe disse for å redusere hyppigheten av migrene. Stressignalene skal leses av daglig og målet er å forebygge migrene. Fra tidligere forskning vet vi at ved å jobbe på lag med stressignalene vil pasientene få mindre migrene på sikt. Det nye med studien er at Biofeedback-behandlingen skal gjøres hjemme ved bruk av en app.

– Vi tror at biofeedback-behandling kan gjøre hverdagen for personer med moderat migrene mye lettere, men også de med hyppig migrene kan ha nytte av behandlingen. For noen kan dette være den eneste behandlingen de trenger, forteller overlege Tore Wergeland Meisingset.

Les mer om Norsk senter for hodepineforskning – NorHEAD her.

MIG-NO-00020 Februar 2023