Hodepineforskning som skal endre og forbedre

Hodepineforskning som skal endre og forbedre

Erling Andreas Tronvik, Forskningsleder og Jaya Thomlison Administrerende direktør ved NorHEAD. Foto: Kvam.

«Vi skal jobbe med forskning som har direkte innvirkning på pasientenes liv». Erling Andreas Tronvik er forskningsleder ved NorHEAD i Trondheim. Senteret åpnet i september 2022, og forskningen er allerede godt i gang. Nå håper Erling og teamet hans på aktiv deltakelse i studier fra nordmenn med hodepinelidelser.

– Det er mange løse tråder innen hodepinesykdommer, og migrene spesielt. Vi skal prøve å knytte disse trådene sammen, og systematisere store mengder informasjon, slik at forståelsen blir bedre og behandlingen mer mål­rettet, sier Erling Andreas Tronvik.

For godt til å være sant? Det er lov å være skeptisk, men med satsingen og etableringen av NorHEAD er det stor grunn til å tro på at fremtidens behandling blir bedre og mer målrettet. Norges forskningsråd har bevilget 130 millioner kroner til det nye senteret ved NTNU i Trondheim, og universiteter og regionssykehus har bidratt med resterende midler.

«God forskning bidrar til bedre behandling»

– NorHEAD har klare mål for senterets resultater, men vi er helt avhengige av god innsikt i hvordan hodepinelidelser oppleves. Og den informasjonen er det først og fremst mennesker som lever med hodepine som kan gi oss, oppfordrer Erling.

Erling Andreas Tronvik, Forskningsleder, NorHEAD, Overlege og professor ved St. Olavs hospital Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Foto: Kvam.

– Vi har opprettet en oversikt over pågående studier, og en egen e-postadresse der rammede kan melde sin interesse for å delta i forskningen. Dedikerte deltakere, som er villige til å dele detaljert informasjon om syk­domsbildet sitt, er av stor verdi for forskningen, men vi opplever også at det er til hjelp for de rammede der og da. Det bevisstgjør smerteforløpet, og kan gi tydeligere indikasjoner på et godt behandlingsløp.

Les også Her er noen av de spennende studiene som pågår på NorHEAD.

To kliniske studier starter allerede nå, i samarbeid med flere sykehus i Norge. Den ene studien er rettet mot personer med spenningshodepine, den andre mot migrene (red. anm: studiene presenteres lengre bak i magasinet). Erling definerer disse som behandlingsstudier, det vil si studier som kart­legger effekten av nye legemidler i tillegg til andre behandlingsmetoder.

Parallelt med forskningen bygger NorHEAD digitale systemer som skal tolke tilgjengelige data om hode­pine­sykdommer. Omfattende databaser som blant annet henter informasjon fra eksisterende helse­registre. Og spesialistene samarbeider på tvers av fagmiljøer. Nevrologer, nevrokirurger, psykologer, bio­ingeniører, sykepleiere og informatikkspesialister
– listen over fag­grupper er lang, men nødvendig for nye oppdagelser, mener lederen av forskningssenteret.

– Ny og innovativ forskning skal gå bredt for å finne årsaken til sykdomsbildet. Vi kobler kliniske opp­lysninger med genetikk og biokjemi. I tillegg bruker vi moderne teknologi, som avanserte bildeundersøkelser fra en 7 Tesla MR-maskin, forklarer Erling. (red. anm: 7 Tesla MR er verdens kraftigste MR-scanner, som gir bedre bilder av hjernen enn noen annen scanner).

Vanskelig å følge med i forskernes verden? Erling utdyper:

– Migrene er den vanligste hodepinelidelsen, og den som belaster flest enkeltindivider. Migrene har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser, så det er naturlig at vi retter mye av forskningen i den retningen. Men vi skal også gjøre studier med pasienter som aldri har fått stilt en klar diagnose fordi plagene er diffuse, og mot de mer sjeldne, nærmest invalidiserende typene av hodepine.

«Hodepine er en sykdom som vi må ta på alvor»

Vi ønsker å kartlegge typiske trekk, slik at vi kan utarbeide gode behandlingstilbud også for de som ikke passer inn i den firkantede boksen som en diagnose ofte krever.

Kunstig intelligens skal benyttes i forskningsarbeidet ved NorHEAD. Som forskningslederen så greit forklarer: Maskinlæring og kunstig intelligens er egentlig bare statistiske modeller for å lete etter nye sammenhenger i store datamengder. De kan for eksempel gi informasjon som indikerer en be­handlings­­retning som bør prøves ut.

NorHEAD er et gigantisk løft for hodepineforskningen, faktisk ett av verdens største enkeltbidrag. Det blir lagt merke til internasjonalt.

– Vi har tre solide gjesteprofessorer fra USA og Europa som skal bidra til å utvikle senteret, samtidig som vi styrker samarbeidsprosjektene mot utlandet, forklarer Erling.

– Vårt mål for senteret er ubetinget å oppnå resultater som faktisk gir praktisk nytte for pasientene. Ja, vi har fått et skikkelig løft som gjør at vi får mer kunnskap om bedre behandling, men selve behandlingstilbudet må følge den satsingen som gjøres innen forskningen. Jeg opplever at det nå er større forståelse for at hodepine er en sykdom som vi må ta på alvor, og jeg håper at resultatene fra forskningen vil sette fart på et bedre behandlingstilbud.

Vil du delta i NorHEADs studier?

Besøk nettsiden norhead.no og fyll ut et enkelt skjema eller send en e-post med navn og telefonnummer til hodepine@ntnu.no.

Du vil bli oppringt av en helsefagarbeider, som vil stille noen spørsmål for å kartlegge om du kan delta i de kommende studiene. NorHEAD har nært samarbeid med alle regionale sykehus, så du kan delta fra der du bor.

Les også Hva gjør en forskningssykepleier?

MIG-NO-00020 Februar 2023