Hva gjør en forskningssykepleier?

Hva gjør en forskningssykepleier?

CandMig-studien, NorHEAD.

Sykepleiere med spesialkompetanse og erfaring innen forskning har en sentral rolle i forskningsprosjekter.

Studiesykepleiere eller forskningssykepleiere har blant annet ansvar for å kontakte de som har meldt sin interesse for å delta i studier. Gjennom en kartleggingssamtale finner sykepleieren ut om personen fyller kriteriene for noen av studiene. Hvis det er tilfelle, sørger sykepleieren for å videreformidle hver deltaker til rett studiesenter eller studiekoordinator for inkludering i den riktige studien.

Forskningssykepleier Gøril Gravdahl. Foto: Bjørn Inge Karlsen.

– Det er så meningsfylt å kunne hjelpe til med å dele informasjon og kunnskap om hvilke muligheter som finnes, slik at de blir i stand til å ta gode valg på egne vegne, forteller Gøril Gravdahl om rekruttering av pasienter til studier.
I snart 20 år har hun vært forskningssykepleier ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, og nå ved NorHEAD.

– Jeg er den nasjonalt ansvarlige studiesykepleieren i CandMig-studien, hvor vi inkluderer deltakere ved ni sykehus i Norge. Mange leger og sykepleiere er involvert i dette, og det oppstår hele tiden nye utfordringer og det er mye å holde oversikt over. Mer om CandMig-studien her.

Gøril er sykepleier med Mastergrad i anvendt klinisk forskning, universitetsfag i rådgivningspedagogikk og praktisk pedagogisk utdanning. I tillegg sitter hun i styret for International Forum for Headache Nurses og Norsk Hodepineselskap. Med mye kunnskap om hodepine og bred erfaring innen hodepineforskning er forskningssykepleieren en ressurs som kolleger kan støtte seg til ved behov.

Fagmiljøet i Trondheim er svært godt

Vi har allerede bidratt til behandling som nå brukes over hele verden. Jeg vil oppfordre til at flere satser på spesialisering innen hjernehelse, sier Erling Tronvik, Forskningsleder ved NorHEAD.

Les også Hodepineforskning ved NorHEAD som skal gi bedre behandlingstilbud i fremtiden.

MIG-NO-00020 Februar 2023