Migrenefaser

Migrenefaser

Portrett av Martin Syvertsen Mykland
Martin Syvertsen Mykland, forsker ved NorHEAD og LiS ved St. Olavs hospital. Foto: Kvam.

NorHEAD, Norsk senter for hodepineforskning, deler migreneanfall i fire faser: mellomfase, forfase, hodepinefase og etterfase. Du trenger ikke oppleve alle migrenefasene, men ved å gjenkjenne mønsteret er det lettere å forstå når et migreneanfall er på vei.

Mellomfasen

Mellomfasen er, til tross for navnet, første fase i et migreneanfall. I denne fasen har man vanligvis ingen symptomer, og forskerne tror at kroppen og hjernen fungerer som normalt.

Forfasen

Forfasen (prodromalfasen) starter like før man får et anfall, enten bare noen timer eller et par døgn før. Forskere tror at ubalanse i hjernen bygger seg opp i forfasen. Ubalansen starter i et lite område dypt i hjernen som heter hypothalamus. Dette er et område som styrer søvnfunksjonen og mange andre viktige funksjoner i kroppen. Sanseinntrykkene kan forandre seg, lukter blir sterkere, lyder skarpere. Mange opplever sug etter visse matvarer og tretthet, irritasjon, konsentrasjonsvansker, tørste og stiv nakke.
Migrene med aura oppstår vanligvis i slutten av forfasen eller overgangen til et anfall. De fleste med migrene går igjennom migrenefasene uten å ha aura.  

Hodepinefasen

Hodepinefasen eller anfallsfasen varer fra fire timer til tre døgn. Forskere tror at det skjer brå endringer i hjernen når man går inn i hodepinefasen. Denne fasen kjennetegnes av sterk, pulserende, oftest ensidig hodepine. Det er ofte ikke den samme siden som er smertefull ved hvert anfall. Smerten kan også skifte side under samme anfall. Kvalme samt følsomhet for lyd, lys og lukt er vanlig. Man kan også oppleve at følelser som vanligvis ikke er smertefulle kan bli smertefulle, for eksempel at man er borti huden. Mange plages av hyppig vannlating og diaré, noen også av svimmelhet. Mange har nakkesmerter, og selve hodepinen blir verre av fysisk aktivitet. De fleste ønsker å ligge stille i et mørkt rom når anfallet kommer.

Etterfasen

Etterfasen (postdromalfasen) varer fra noen timer til et døgn etter at hodepinen er over. Mange føler seg trette og utmattet med verkende muskler i nakken eller hele kroppen. Noen er nedstemte. Enkelte opplever det motsatte – oppstemthet. I etterfasen går hjernen gradvis over til en ny mellomfase.

Les også Forsker Mykland forklarer her om migrenefasene, og hvordan søvn og migrene henger sammen.

Innholdet er gjennomgått og verifisert av helsepersonell: kilder: NorHead

MIG-NO-00021 Mars 2023