Nedstemthet er vanlig ved migrene

Nedstemthet er vanlig ved migrene

Tine Poole
Hodepinespesialist Tine Poole.

Migrene er en sykdom hvor hodepine er bare ett av symptomene. Det er vanlig at det følger med angst og depresjoner, eller i hvert fall nedstemthet, både før, under og etter anfall. Det er viktig å være klar over at den nedstemtheten kan ha forbindelse med migrenen.

Det forklarer hodepinespesialist, Tine Poole. Noen kan jo tenke at de er rent deprimerte.

– Hvis du kjenner at mellom anfallene er du i godt humør og ikke har den nedstemtheten, så er det et tegn på at dette er en del av selve migreneanfallet. Det er ikke sånn at man blir deprimert eller lei seg fordi man har sykdommen. Det er jo signalstoffene i hjernen som er i ulage.

For hvert enkelt anfall kan det følge med nedstemthet. Så dess færre anfall du har, jo bedre vil du bli også av den typen depresjon eller nedstemthet. Det er viktig at man forebygger anfallene. Jeg tenker det er viktig å være åpen om migrenen din. Aller mest det å få med de nærmeste i familien på laget, slik at de hjemme skjønner at når man er irritabel, så kan det være at det er et migreneanfall.

Se Tine Poole fortelle mer om angst, depresjon og migrene i filmen under.

Føler du deg nedstemt eller deprimert før, under eller etter migreneanfall? Da er du ikke alene. Mange opplever nedstemthet som en del av migrenen, forteller hodepinelspesialist Tine Poole i medisinsk fagråd i Hodepine Norge.

Depressive tanker rundt migreneanfall

– Det er klart at når du har anfall to, tre, fire ganger i uken, så får du en konstant angst for å ikke kunne mestre. Du kan bli både depressiv og tenke at: «Ingen skal slite med meg, for jeg er så grusom.» Det er et helt vanlig fenomen, forteller Tine fra sin mangeårige erfaring som lege.

Mestringskurs og kognitiv terapi

Vi anbefaler ofte at pasienter søker det som heter kognitiv terapi, og det finnes mestringskurs både for barn, ungdom, voksne og for pårørende. Ulike kurs som kan gå over en dag eller flere dager, hvor vi snakker om hvordan takle sykdommen sin på en bedre måte.

Fortell de rundt deg hvordan du har det! Åpenhet skaper forståelse

Unge mellom 13 og 20 år kan lære om forebygging, behandling og mestring på Hodepine Norge. Dette kurset organiseres av Hodepine Norge med støtte fra DAM. Hos Oslo Hodepinesenter arrangeres det også kurs for voksne og unge med ulike hodepinesykdommer, og kurs for pårørende.

Målet med kursene er økt kunnskap, mindre smerte og bedret funksjonsevne. I tillegg kan det være fint å møte andre i samme situasjon. På kursene er det ofte både hodepinespesialist, psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut til stede.

Tine Poole er hodepinespesialist, allmennlege og medlem av medisinsk fagråd i pasientforbundet Hodepine Norge. Har du spørsmål om mestringskurs, kan du søke hjelp via legen din eller Hodepine Norge.

MIG-NO-00021 Mars 2023