Kartlegg migrenen med hodepinekalender

Kartlegg migrenen med hodepinekalender

Illustrasjon Shutterstock.

Hodepinedagbok er et viktig verktøy for deg som har migrene. Aina Lee jobber som sykepleier på Sandvika Nevrosenter hvor hun følger opp migrenepasienter. Hun anbefaler å bruke hodepinekalender for å få bedre forståelse av egen situasjon.

– Pasientene kan oppnå mer kontroll på migrenen sin ved å føre en hodepinedagbok på app eller papir. Da kan du enklere oppdage et mønster i migrenen eller behandlingen og finne ut hva som gjentar seg over tid. Den kan også bidra til å identifisere triggere og medisinbruk.

Mange hundre tusen mennesker i Norge er rammet av migrene. Men opplevelsen av et anfall er subjektiv og individuell og kan også variere fra gang til gang.

– Migrene synes ikke på utsiden. Derfor er kartlegging gjennom en hodepinekalender et viktig verktøy, spesielt for den som har migrene. Det er din egen opplevelse som er avgjørende både for diagnose og for eventuell videre medisinsk eller ikke-medisinsk behandling.

Portrett Aina Lee
Aina Lee jobber som sykepleier på Sandvika Nevrosenter og følger daglig opp migrenepasienter. Hun anbefaler å bruke hodepinekalender for å få bedre oversikt over migrenen.

Objektiv oversikt

En hodepinekalender er en registrering som viser fordeling av migrene- og hodepinedager samt hvor mange hodepinefri dager. Den beskriver intensiteten av hodepinen, smertene og hvor ofte man tar medisiner. Hensikten er å få en objektiv oversikt som kan brukes for å stille diagnose, få oversikt over medisinforbruk, om medisinen har effekt, har sluttet å fungere eller om du har hodepine på grunn av overforbruk av medikamenter.

– Da får vi et grunnlag til å se om vi bør gjøre endringer. Det finnes ingen kur for sykdommen migrene, men vi kan klart oppnå bedre livskvalitet å leve med den.

Det finnes over tre hundre ulike hodepinediagnoser og vi opplever alle hodepine i løpet av livet. Hodepine er et diffust symptom som kan forårsakes av mye; ulike sykdommer, bivirkninger av medikamenter eller ulike livssituasjoner, når det er mye stress, psykiske utfordringer etc. 

Det er viktig å utelukke om hodepinen er et faresignal for annen farlig underliggende årsak eller sykdom, det vi kaller sekundær hodepine. Er det ingen faresignaler og du har hatt en vedvarende hodepine over tid kan det være en hodepinesykdom som må behandles, en primær hodepinediagnose der selve hodepinen er sykdommen.

– Det er veldig viktig å vite detaljer rundt anfallene for å stille en diagnose. Det må være et mønster over en periode på mer enn 3 måneder.

«Migrene synes ikke på utsiden, derfor er kartlegging et viktig verktøy»

Kalenderen hjelper deg å huske

Til forskjell fra akutt fysisk smerte som ofte har en hensikt (som fungerer som et alarmsystem som formidler at noe er galt – at vi blir skadet og at det er nødvendig å reagere) tjener ikke migrenesmerter noe hensikt – den oppleves som “meningsløs”.

– Kroppen og hjernen bruker likevel veldig mye energi på å takle smerte i systemet, som kan gjøre at mange sliter kognitivt med f.eks. hukommelse, konsentrasjon etc. Mange husker ikke hva som skjedde i forgårs eller hvor mange anfall de faktisk har. Da er kalenderen god å ha.

Mange med kronisk migrene er vant til å ha så mye hodepine at smerteterskelen blir høy. Aina tror mange underrapporterer hvor ofte de har vondt i hodet og ikke regner med de dagene de fungerer noenlunde. En konsekvens av det kan bli at du ikke oppfyller vilkår for blå resept, selv om du egentlig gjør det.

Les også Gode forberedelser er viktig før du skal til legen for å snakke om migrenen din, få en sjekkliste her.

Aina er opptatt av å ikke bare se på tallene i hodepinekalenderen men også fordelingen. Det er mye som kan spille inn på formen din under et anfall. Ved å snakke sammen kan man se på hva som kan gjøres noe med.

– En som var hos meg hadde en hodepinekalender som viste mange perioder med alvorlige anfall. Det kom ikke jevnt, men regelmessig. Da vi sammenlignet med hennes vanlige kalender var det tydelig at det var jobbreiser som trigget. Det er noe konkret vi kan prøve å gjøre noe med.

Noen velger å skrive ned hva de spiser, når de spiser og undersøker hvilke matvarer som trigger. Ofte trengs det flere verktøy for å prøve å komme i mål på flere områder.

– Da kan vi håpe at totalsummen blir stor nok og god nok til at man får en bedring. Målet er at pasienten skal ha bedre livskvalitet og fungere bedre i hverdagen.

Råd til å føre hodepinekalender:

Aina Lee jobber som sykepleier på Sandvika Nevrosenter og følger daglig opp migrenepasienter. Hun anbefaler å bruke hodepinekalender for å få bedre oversikt over migrenen.

Det er viktig at behandler og pasient er enige og forstår hverandre med hensyn til det som skrives i hodepinekalenderen. Det trenger ikke være komplisert.

Vurdering av intensitet/styrke på migrene:

Styrke 1 = Hodepine
lett hodepine/murring/trykk i hodet etc.

Styrke 2 = Moderat migrene
f.eks. klarer å gå på jobb, men orker ikke noe annet.

Styrke 3 = Kraftig migrene
f.eks. klarer ikke jobbe, må legge seg, kvalme/oppkast.


Beskriv gjerne smerten; er den pulserende, bankende, trykkende, brennende?

Gjør det til en vane å fylle ut til samme tid hver dag, gjerne før du legger deg med dagen friskt i minne.

Velg en hodepinekalender som passer deg best; bruk enten på app eller papir. Det viktigste er at du fører en oversikt, ikke hva du bruker.

En fordel med å bruke en app er at det kun er fokus på hvordan dagen din har vært og du ser ikke en hel periode samtidig. Forslag til app er: BrainTwin eller Hodepinedagboken.

MIG-NO-00017 Februar 2023