Stress og migrene

Stress og migrene

Anker Stubberud er lege i spesialisering og forsker ved Institutt for nevromedisin på NTNU.

Vi har tatt en prat med Anker Stubberud, lege i spesialisering og forsker ved Institutt for nevromedisin på NTNU, om hvordan migrene og stress henger sammen, eller eventuelt ikke henger sammen.

Hva vet vi om sammenhengen mellom stress og migrene?
– Vi vet at det er en sammenheng mellom stress og migrene, men akkurat hvordan det henger sammen vet vi ikke nok om. Det virker som om det er mange forskjellige måter stress og migrene kan henge sammen på og at det ikke nødvendigvis er likt for alle. I tillegg kan det variere over tid hos enkeltindivider, avhengig av situasjon og andre faktorer. Det er vanskelig å gi et konkret svar på hva som er sammenhengen, da det er veldig sammensatt. Tradisjonelt har man tenkt at mye stress fører til migreneanfall, gjerne mer intense anfall. En vanlig strategi har vært å prøve å unngå stress fordi det kan fremkalle anfall. Dette kan være riktig i mange tilfeller, men ikke i alle.

– I noen studier har forskere prøvd å systematisere migreneanfall ved at pasientene daglig har rapportert i en app hvor mye stress de opplever og om de har hatt migreneanfall, og så ser man på sammenhengen. Dette har gitt veldig varierende resultat. Noen får utløst sin migrene av økt stress, mens andre får utløst sin migrene av en reduksjon i stress. For den tredje gruppen ser det ut til at det ikke er noen sammenheng mellom stress og migrene.

– Noen studier peker på at stress før migreneanfall ikke utløser anfallet, men at det er mange andre faktorer som utløser anfallet. Grunnen til at man opplever stress før anfall kan være fordi kroppen er mer utsatt for det da. Det er ikke nødvendigvis stresset som utløser migrenen, men kroppen som er mer mottakelig for stress fordi et anfall nærmer seg. Dette er ting vi ikke vet sikkert, og som vi trenger mer forskning på.

Les også Bruk en hodepinekalender og få oversikt over din migrene.

Hva trenger vi mer forskning på når det gjelder stress og migrene?
– Jeg syns det er spennende å prøve å finne ut av sammenhengene som ligger bak. Er det stress som trigger migrene eller er det migrenen som gjør at man er mer mottakelig for stress? Ved å gjøre studier der man fører detaljerte hodepinedagbøker, men også spør om andre forhold i pasientens liv, som stress, søvn og aktivitet, vil man få mye data som kan brukes til å se på sammenhenger og på hvilke faktorer som spiller inn når anfallet inntreffer.

Hvordan kan leger og pasienter bruke innsikten vi har om sammenhengen mellom stress og migrene?
– Det er viktig med et godt samarbeid for å kartlegge og systematisere for hvert enkelt individ. Jeg anbefaler bruk av hodepinedagbok for å få en god oversikt over hvordan stress og migrene henger sammen, og om det er et eventuelt mønster, sier Anker.

Les også Migrene har innvirkning på søvnen – og motsatt.

MIG-NO-00019 Februar 2023