«Stille migrene»

«Stille migrene»

Illustrasjon Shutterstock.

Dette er et gammelt uttrykk som egentlig ikke brukes lenger, og det gamle faglige uttrykket var acefalgisk migrene. Den gjeldende hodepineklassifikasjonen bruker betegnelsen “typisk aura uten hodepine”. Dette er migrene med aura, men uten at man opplever at hodepinen kommer etterpå. 

Migrene med typisk aura uten hodepine kan forekomme i alle aldersgrupper, men er hyppigst hos personer over 50 år. Det mest vanlige aura­fenomenet er visuell aura som er synsforstyrrelser. Disse kan være halvmåne­formede visuelle forstyrrelser, flimring, sikksakk-fenomener og liknende.

Typisk migreneaura varer mellom 5 minutter og 60 minutter og kommer gradvis. Vanligvis har man én slik episode om dagen, men hos noen kan aura komme tilbake flere ganger.

Det kan noen ganger være vanskelig å skille typisk aura uten hodepine fra andre nevrologiske tilstander. Personer over 40 år som opplever slike symptomer for første gang bør utredes slik at man er sikker på at symptomene ikke skyldes andre sykdomstilstander. 

Les også Forskjellige symptomer skiller de ulike typene migrene. Migrenen kan grovt deles inn i to hovedtyper – med og uten aura.

Kilde: Sandvika Nevrosenter

MIG-NO-00017 Februar 2023