Hemiplegisk migrene

Hemiplegisk migrene

Illustrasjon Shutterstock.

En sjelden undertype av migrene med aura er hemiplegisk migrene. Hemiplegisk betyr ”halvsidig lammelse”.

Den halvsidige lammelsen kommer som regel sammen med eller etter sensibilitetsforstyrrelser under aurafasen, ofte før selve hodepineanfallet starter. Lammelsene går oftest over av seg selv, vanligvis i løpet av 72 timer, men kan noen ganger vare flere uker.

Symptomene er ofte ensidig svakhetsfølelse, eller tyngdefølelse i arm og ben. Symptomene utvikler seg oftest gradvis. Mange kan i tillegg ha tale- og språk­forstyrrelser og svimmelhet. Symptomene kan ligne hjerneslag, og første gang et slikt anfall oppstår, bør man utredes.

Genetisk testing kan påvise hemiplegisk migrene

Hemiplegisk migrene kan være arvelig og kalles da familiær hemiplegisk migrene (FHM). Noen av disse er genetisk kartlagt og kan påvises med blodprøver. Hemiplegisk migrene forekommer også sporadisk uten kjent arvelighet.

Les også Forskjellige symptomer skiller de ulike typene migrene. Migrenen kan grovt deles inn i to hovedtyper – med og uten aura.

Kilde: Sandvika Nevrosenter

MIG-NO-00017 Februar 2023