Ulike typer migrene

Ulike typer migrene

Illustrasjon Shutterstock.

Forskjellige symptomer skiller de ulike typene migrene. Migrenen kan grovt deles inn i to hovedtyper – med og uten aura.

Migrene uten aura

Migrene uten aura er den vanligste formen for migrene.

Vanlige symptomer på migrene uten aura:  

  • Halvsidig dunkende hodepine
  • Overfølsomhet for lys
  • Overfølsomhet for lyd
  • Kvalme og eventuelt oppkast

Migrene uten aura varer ofte fra fire timer til tre døgn.

Migrene med aura

10–20 prosent av dem med migrene har migrene med aura. Aurafasen er et forvarsel om et migreneanfall som dukker opp gradvis fra 5 til 60 minutter før hodepinefasen begynner.

Vanlige symptomer på migrene med aura:

  • Synsforstyrrelser i form av blinkende lys, sikk-sakk-mønster eller bortfall av deler av synsfeltet.

Andre symptomer på migrene med aura:

  • Nummenhet eller prikking i en arm, et ben eller halve ansiktet
  • Talevansker
  • Problemer med koordinasjonen

Migrene med aura kan også oppstå i andre deler av migrenesyklusen.

Episodisk og kronisk migrene

Migrene deles i episodisk og kronisk etter antall dager per måned anfallene oppstår. Ved kronisk migrene har den som er rammet hodepine i 15 dager eller mer i måneden, hvorav minst åtte dager med migrenesymptomer. Det må pågå i minst tre måneder i løpet av et år, men de trenger ikke å være sammenhengende.

Personer med episodisk migrene kan oppleve migrenesymptomer kortvarig og sporadisk under anfall. Personer med kronisk migrene kan oppleve at noen av symptomene på migrene blir mer eller mindre vedvarende, derav navnet kronisk migrene.

Kun én av ti med migrene har kronisk migrene.

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine på St. Olavs hospital i Trondheim har nyttige sider om utredning og klassifisering av ulike former for hodepine.

Det finnes flere hundre ulike migrene- og hodepinediagnoser. Vi har kun tatt for oss noen på vår nettside.

Les også Menstruell migrene, på folkemunne ofte kalt «hormonell migrene», migreneanfall som opptrer regelmessig i tilknytning til menstruasjon.

Innholdet er gjennomgått og verifisert av helsepersonell: kilder: ICHD-3, komp. Tjenesten, HP Norge.

MIG-NO-00021 Mars 2023