Menstruell migrene

Menstruell migrene

Portrett Kjersti Grøtta Vetvik
Kjersti Grøtta Vetvik er spesialist i nevrologi og overlege ved Akershus universitetssykehus. Kjersti avla doktoravhandling om menstruell migrene i 2015. Hun ønsker mer fokus på menstruell migrene for å øke mulighetene for å gi riktig hjelp til denne pasientgruppen. Foto: Irene Lunde.

– Nei, det er ikke bare mensen

Fra pubertet til overgangsalder har de fleste kvinner menstruasjon hver eneste måned. Det kan være forbundet med ubehag og smerter – men for mange innebærer det også månedlige migreneanfall i forbindelse med mensen. Har man menstruell migrene, så er det forbundet med kraftige anfall over flere dager med betydelig redusert funksjonsnivå.

Menstruell migrene, på folkemunne ofte kalt «hormonell migrene», er migreneanfall som opptrer regelmessig i tilknytning til menstruasjon. Anfallene starter fra to dager før første menstruasjonsdag til tre dager inn i menstruasjonen.

– Typisk for anfallene med menstruell migrene er at de varer lenger og er vanskeligere å behandle sammen­lignet med andre migreneanfall, forklarer Kjersti Grøtta Vetvik. Hun er spesialist i nevrologi og overlege ved Nevroklinikken ved Akershus uni­versitets­sykehus.

Migrenemagasinet møter Kjersti en solfylt dag i Hodepine­huset ved Akershus universitetssykehus.

– Anfallene er lange, og funksjonsevnen svekkes be­tydelig for en del kvinner med menstruell migrene. Det er en stor belastning for kvinnen selv, men også for de som er rundt. Mange opplever en følelse av utilstrekkelighet, som kommer på toppen av intense hodesmerter, forteller Kjersti.

Kjersti Grøtta Vetvik forklarer hva menstruell migrene er. Foto: Irene Lunde.

Slik opptrer menstruell migrene

Menstruell migrene opptrer regelmessig, ifølge diagnosekriteriene ved minst to av tre påfølgende menstruasjoner. Anfallene starter fra to dager før menstruasjon til tre dager ut i menstruasjonen. Denne formen for migrene opptrer som regel uten aura, og den deles i to undergrupper. Den mest vanlige undergruppen er anfall som oppstår i forbindelse med menstruasjonen, men der kvinnen i tillegg har migrene også utenom menstruasjon. Den andre undergruppen er mer sjelden, der kvinnen kun har migreneanfall ved menstruasjon.

«Menstruell migrene blir på folkemunne ofte kalt hormonell migrene»

Hva er det med denne månedlige menstruasjonen som utløser langvarige og kraftige migreneanfall?

– Til tross for mange års forskning kjenner vi fortsatt ikke nøyaktig mekanismene bak menstruell migrene, men det ser ut til å være en klar sammenheng mellom fallende hormonnivåer rett før menstruasjon og migrene. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen påvirker signalstoffer i hjernen i tillegg til at det indirekte påvirker aktiviteten av andre hormoner. Rett før menstruasjonen starter faller østrogennivået i kroppen, og man antar at det er denne endringen i hormonene som setter i gang ulike prosesser i hjernen som er ugunstige for «migrenehjernen». I tillegg ser vi at høye østrogenverdier kan trigge migrene med aura, noe enkelte kvinner opplever under graviditet eller når man for eksempel starter med p-piller som inneholder østrogener. 

Livsfaser kan utløse migrene

Menstruell migrene kan komme og gå gjennom livet. Noen har det i perioder, mens andre sliter med det gjennom mange år.

– Vi går igjennom mange livsfaser, fra pubertet til overgangsalder. Kvinner er gravide, føder og ammer. Alle disse fasene er forbundet med endringer i hormonene våre. Derfor kan menstruell migrene plutselig oppstå, eller like raskt forsvinne. Det er ikke sånn at alle kvinner får menstruell migrene når de får sin første menstruasjon og må slite med det helt til overgangsalderen er over, forklarer Kjersti.

Menstruell migrene, på folkemunne ofte kalt «hormonell migrene», er migreneanfall som opptrer regelmessig i tilknytning til menstruasjon forklarer Kjersti Grøtta Vetvik.

Menstruell migrene i overgangsalder

Hormonene begynner virkelig å røre på seg noen år før kvinnen kommer i overgangsalderen. Da kan det bli litt kaotisk, og migreneanfallene kommer mer uregelmessig. Denne perioden kan oppleves som vanskelig for mange kvinner.

– Det positive er at jo lenger tid det har gått siden siste menstruasjon, jo mer roer anfallene seg og mange blir kvitt migrenen etter overgangsalderen. Dessverre er det noen få som ikke opplever bedring. Da er den ikke lenger hormonelt betinget, og kanskje bør kvinnen få en ny vurdering hos legen.

Kjersti og teamet hennes forsket på menstruell migrene hos kvinner mellom 36 og 40 år. 20 prosent av kvinnene med migrene som var med i denne forskningen hadde menstruell migrene.

– God kartlegging kan gi bedre innsikt i hver enkelt kvinnes migrene. Vi oppfordrer til å skrive hodepinedagbok, som gir en god oversikt over når anfallene oppstår og hvor lenge de varer. Kommer de med aura eller ikke? Er de relatert til menstruasjon, eller kommer de mer uregelmessig? Det finnes mange gode apper for å føre hodepinedagbok, bruk disse, oppfordrer Kjersti.

Migrenedagbok

Det er fastlegene som utreder mulig migrene og følger opp pasientene, også dem som har menstruell migrene. Med gode dagboknotater er det enklere å utrede og forstå sammenhenger.

– Menstruasjon kommer gjerne med plager som hodepine, magesmerter og svingninger i humøret, men en del kvinner med menstruell migrene blir så dårlige at de er ute av stand til å gå på jobb, på skole eller gjennomføre en normal hverdag ved anfall, avslutter Kjersti Grøtta Vetvik.

Les også Bruk en hodepinekalender og registrer informasjon i forbindelse med migreneanfall.

Menstruell migrene:

  • Opptrer ved minst to av tre påfølgende menstruasjoner
  • Starter mellom to dager før første menstruasjonsdag og menstruasjonens tredje dag
  • Lang varighet på anfall
  • Kan komme og gå fra pubertet til overgangsalder

Kilder: Vetvik KG, MacGregor EA. Menstrual migraine: a distinct disorder needing greater recognition. Lancet Neurol. 2021 Apr; 20(4):304-315. Vetvik KG, MacGregor EA. Sex differences in the epidemiology, clinical features, and pathophysiology of migraine. Lancet Neurol. 2017;16(1):76–87.

MIG-NO-00019 Februar 2023