Barnemigrene – har barnet mitt migrene?

Barnemigrene – har barnet mitt migrene?

Illustrasjon Shutterstock.

Ved mistanke om migrene hos barn kan du starte med å få barnet til å fortelle hvordan det har det. Still åpne spørsmål og pass på å unngå vanskelige ord.

Migrene hos barn arter seg ofte annerledes enn hos voksne, og kan hemme skolegang og fritid i årevis. Med uoppdaget migrene og uten riktig behandling, kan migrene i verste fall utvikle seg til å bli kronisk.

Hvordan kan du finne ut om barnet har migrene?

Det kan være vanskelig å avdekke om barn og unge har migrene, fordi migrenen ofte kan være annerledes og oppleves annerledes enn hos voksne. Yngre barn kan naturlig nok også ha vanskelig for å sette ord på sin opplevelse av hodepinesmerter, derfor er de synlige tegnene på migrene viktigere å få med seg. Dette kan være at de blir bleke, trekker seg tilbake og gjerne vil ligge i ro.

Visste du at så mange som 1-2 barn i hver skoleklasse kan ha migrene? 

Slik kan du spørre for at barn skal forstå spørsmålene:

  • Hvor har du vondt, kan du peke?
  • Hva pleier du å gjøre når du får vondt i hodet?
  • Er det noe som hjelper når du får vondt i hodet?
  • Hva skjer om det bråker når du har vondt i hodet?
  • Hva skjer om det er mye lys når du har vondt i hodet?
  • Blir du noen ganger kvalm og får vondt i magen samtidig?

Større barn kan lettere forklare. I tillegg til spørsmålene over kan du stille disse spørsmålene:

  • Kommer hodepinen i perioder eller er den der hele tiden?
  • Går hodepinen ut over skole og sosialt liv?

For barn og ungdom er det viktig at de voksne tar hodepinen og symptomene på alvor. Mistenker du at barnet kan ha migrene så oppsøk legen for eventuell utredning. Det finnes ulike former for støtteverktøy for å gjøre gode forberedelser før legebesøket.

Les også En hodepinekalender er nyttig for å kartlegge migrenen.
Kan barn og ungdom ha migrene? Hodepinespesialist Tine Poole svarer.
Hva skjer hos legen?

Du kan lese mer om hodepine og migrene hos barn hos Hodepine Norge og på Norsk Helseinformatikk.

Kilde: hodepinenorge.no, Silja T. Griffiths, overlege og barnenevrolog ved Haukeland universitetssjukehus

MIG-NO-NP-00039 April 2024