Særskilt tilrettelegging ved migrene

Særskilt tilrettelegging ved migrene

Illustrasjon Shutterstock.

Om migrene gjør det utfordrende å stå i jobb, kan du ha krav på særskilt tilrettelegging, forteller Gunn Robstad Andersen, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Alle arbeidsgivere har tilretteleggingsplikt. Denne plikten er tredelt: Det handler om en generell tilretteleggingsplikt som gjelder alle arbeidstakerne, en generell tilretteleggingsplikt for den enkelte arbeidstaker, og til slutt en særskilt tilretteleggingsplikt for de som har redusert arbeidsevne og står i fare for å bli sykmeldt.

“Alle arbeidsgivere har tilretteleggingsplikt”

Tilretteleggingsplikten gjelder for alle arbeidstakere med redusert arbeidsevne eller arbeidskapasitet, uavhengig av om det er arbeidsrelatert eller ikke. Tilretteleggingsplikten gjelder også uavhengig av om behovet for tilrettelegging er kortvarig eller langvarig, og uavhengig av arbeidstakers alder, stillingsgrad og om arbeidstaker har fast eller midlertidig ansettelse.

Samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

– Arbeidstakere med kronisk migrene kan ha behov for tilrettelegging for å kunne stå i arbeidet sitt og unngå sykemelding og frafall fra arbeidslivet. Arbeidsgiver og arbeidstaker må sammen finne gode midlertidige eller varige løsninger, slik at en sykmelding kan unngås så langt det er mulig, forteller Gunn Robstad Andersen, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, og utdyper:

– Det kan være tiltak som kan forebygge at plagene blir verre av jobben, eller tiltak som kan bidra til at arbeidstakeren kan gjøre jobben sin til tross for plagene. Hvilke tiltak som er relevante kommer selvsagt an på flere forhold, som for eksempel hva slags jobb man har, arbeidet som utføres og arbeidstakerens sykdomsbilde, for å nevne noe. Det er viktig med en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å finne de beste tiltakene.

Les også I denne episoden av Migrenepodden lærer du om hvilke rettigheter du som er mye plaget med migrene har.

Arbeidsrelatert hodepine

Dersom det er grunn til å tro at hodepinen er arbeidsrelatert, er det nødvendig å gjøre tiltak som fjerner eller reduserer kildene til hodepinen.

– Forskning viser at en rekke faktorer i arbeidsmiljøet kan ha en sammenheng med økt forekomst av hodepine. Rollekonflikt, mobbing/trakassering, nedbemanning, lav kontroll over arbeidssituasjonen sin og et høyt stressnivå har vist seg å ha betydning. Det må gjøres nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres slik at arbeidstakeren ikke utsettes for faktorer i arbeidsmiljøet som kan øke risiko for hodepine, avslutter seksjonslederen.

Kilde: Hodepine og migrene – STAMI NOA

MIG-NO-NP-00038  Mars 2024