Har du en ansatt med migrene?

Har du en ansatt med migrene?

Arbeidsgiver
Illustrasjon Shutterstock.

Med tilrettelegging og god behandling kan de fleste fungere tilnærmet normalt og mestre jobben på en god måte. Migrenesykdommen rammer ikke alle like hardt. Det er ikke slik at enhver migrenepasient er en arbeidstaker med spesielle tilretteleggingsbehov. Det er fullt mulig for dem som er rammet å fungere godt i arbeidslivet med tilrettelegging.

Migrenepasienter er gode arbeidstakere

De aller fleste både ønsker og klarer å være i full jobb selv om de lider av migrene, sier lege Tine Buckley Poole, som selv har migrene. Hun mener at migrenepasienter er gode arbeidstakere, samvittighetsfulle og pliktoppfyllende nettopp fordi de har en sykdom som de vil fungere med.

Se mulighetene

Det er enkelte ting arbeidsgiver bør tenke på i forhold til å tilpasse arbeidshverdagen for en ansatt med en kronisk sykdom som migrene. Det handler om kunnskap og å se muligheter fremfor begrensninger. Det er viktig at arbeidsgiver setter seg inn i hva sykdommen dreier seg om når man har en arbeidstaker med migrene. Kunnskap vil gi mer forståelse og gjøre det lettere å vite hvordan man kan tilrettelegge.

Tilpass arbeidshverdagen

En liten andel vil ha så hyppige og sterke anfall at de trenger tilrettelegging og mulighet til å være hjemme under anfallene. Noen har behov for redusert arbeidstid eller i verste fall hel eller delvis uføretrygd. Mange føler at de ikke møter god nok forståelse på arbeidsplassen. Doktor Poole forteller at ikke alle blir bedre av et migreneanfall ved å ta en tur ut. En seng i et mørkt rom og migrenemedisiner kan for noen være et bedre alternativ, og dersom det ikke lar seg gjøre på jobben bør den ansatte få tilbud om å reise hjem.

6 råd: Slik tilrettelegger du for en arbeidstaker med migrene

Små tilpasninger kan bety mye for arbeidshverdagen til en person med migrene. Fleksibilitet er et viktig stikkord for god tilrettelegging.

Å ha mulighet til å komme senere på jobb de dagene arbeidstaker våkner med migreneanfall har stor betydning. Med et par timer ekstra i sengen og en god anfallsmedisin blir det mulig for arbeidstaker å behandle migrenen og komme når han/hun føler seg bedre.

Det gir et roligere arbeidsmiljø, arbeidstaker unngår reisevei og kan jobbe selv om formen ikke er på topp.

Hvis arbeidsplassen er stor nok, er det gunstig med et rom der arbeidstaker kan hvile. Unngå åpent landskap, eller gi arbeidstaker mulighet til å jobbe i et stillerom i forkant og etterkant av et migreneanfall, når man er veldig sensitiv for lys og lyd.

En sunn lunsjpause vekk fra skrivebordet er også viktig.

Unngå at ansatte bruker parfyme eller sterke kremer. For noen kan dette være invalidiserende.

Varierende arbeidstid med mye nattarbeid kan være ugunstig. Gi arbeidstaker vakter på dagtid, så langt det er mulig, men dette må tilpasses etter behov.

Du finner mer om migrene og avlastning på helsedirektoratet.no og på Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.

Les også Ni konkrete råd til arbeidstakere med migrene, for en migrenevennlig arbeidshverdag som mulig.

MIG-NO-00021 Mars 2023