Barn som pårørende

Barn som pårørende

Portrett psykiater Anne Kristine Bergem
Psykiater Anne Kristine Bergem har lang erfaring med barn som pårørende. Hun jobber i dag som fagrådgiver ved Pårørendesenteret. Foto: Anders Kristian Bergem

Å være pårørende til et menneske med migrene kan være krevende – også for barn. Derfor er det viktig at voksne snakker med barn om sykdom, slik at ikke barna blir gående alene med fantasiene sine, forteller psykiater og forfatter Anne Kristine Bergem.

– Det aller viktigste å formidle til et barn som er på­rørende til en foresatt med migrene er at den foresatte har en sykdom som kalles migrene, og gjerne litt om hva sykdommen innebærer av symptomer for den som har den og hvordan migrene påvirker den foresatte. Da slipper barnet å lure på hvorfor den foresatte f.eks. trenger å legge seg på et mørkt rom av og til. Barn trenger faktainformasjon om sykdommen og om hvordan den som er syk påvirkes i hverdagen.

Anne Kristine har jobbet mye med barn som pårørende både i klinikk, gjennom organisasjonsarbeid og i møte med foresatte, frivillige og hjelpere. I dag jobber hun som fagrådgiver ved Pårørendesenteret.

Hvorfor skal vi snakke med barn om sykdom?

Anne Kristine forteller at det er mange grunner til at vi må snakke med barn om sykdom. Det ene er at det går ikke an å skåne barn. Barn skjønner alltid at det er noe som skjer eller at noen er syke. Hvis ikke vi voksne snakker om det blir de gående alene med fantasiene sine. I tillegg er det sånn at hvis vi ikke snakker om sykdom, så tror barna at det ikke går an å snakke om sykdom, eller at det er farlig å snakke om sykdom eller at det er feil å spørre. Så hvis voksne snakker med barn om sykdom, så får de både informasjon, de får et språk for det som skjer i familien og de skjønner at det er greit.

Les også Ellen har hatt migrene i nesten 40 år. Hun har et viktig budskap: Vær åpen om migrene.
Illustrasjon Shutterstock.

Hvordan skal vi snakke med barn om sykdom?

– Det er ikke sånn at det finnes én riktig måte å snakke med barn om sykdom på. Med det finnes noen gode råd. Det ene er å være ærlig. Det andre er å bruke ordentlige ord og ordentlig språk. Og at ikke sannheten forandrer seg. Så når du snakker med et barn på tre år, så skal den sannheten holde også når barnet blir tenåring. Selv om du selvfølgelig kan supplere med flere detaljer, sier Anne Kristine.

Hun forteller at det er fint å gi informasjon og snakke om selve sykdommen. Ved migrene kan man tegne et hode og forklare at det kan oppleves som å ha lyn og torden inni hodet. I tillegg er det fint å forklare barnet hvordan det påvirker den voksne. At det gjør at den voksne blir sliten, og at den voksne kanskje trenger å hvile seg noen timer. Hvis barnet vet at det er sykdommen som påvirker den voksne så slipper barnet å tenke at det er barnet sin skyld at mamma eller pappa trenger å gå og hvile.

«Forklar migrenen med dine egne ord»

Det er også fint for barn å vite at de voksne får hjelp. Barn kjenner på mye ansvar for ansvar for foreldre og foresatte, så hvis de ikke vet at de voksne får hjelp, og kanskje hvem de får hjelp av, så kan det bli sånn at barna går og kjenner på mye ansvar for å hjelpe de voksne selv. Om det da er sånn at man får hjelp av gode venner eller helsevesenet, eller fastlegen, så kan det være fint å fortelle barna det. Fortelle når man skal dit og fortelle hva slags hjelp man har fått og gjøre barna trygge på at voksne har ansvar for å hjelpe voksne.

Barn påvirkes av sykdom i familien

– Når foresatte er syke, er det ikke uvanlig at barn blir urolige, bekymret, redde eller lei seg. Hos barn kan slike reaksjoner komme til uttrykk på mange ulike måter. Uro eller tilbaketrekning, ønske om å være sammen med den voksne hele tiden eller stor omsorgsgiver overfor den voksne er alle blant reaksjonene som kan sees. Hos barn kan også reaksjonene få et kroppslig utrykk som vondt i magen eller vondt i hodet, forteller Anne Kristine.

Alvorlig sykdom i familien kan øke risikoen for egne helseplager hos barn gjennom hele livet. Risikoen øker dersom barna blir gående alene med sine tanker, bekymringer og følelser. Da opplever de seg ensomme med sine følelser og fantasier i tillegg til de reaksjonene sykdommen hos den foresatte fremkaller hos dem, og ensomhet er ikke godt i en situasjon som allerede kan være belastende for barnet.

Hvilke behov har barn som pårørende?

– Barn trenger en bekreftelse på at de også er berørt når en i familien er syk. De trenger informasjon om syk­dommen, egne og andres følelses­messige reaksjoner på sykdommen og situasjonen, forteller Anne Kristine.

Hun mener det alltid en god idé at viktige voksne i barnets liv er kjent med at barnet har en foresatt med en sykdom som periodevis påvirker familien. Barn trenger støtte av trygge voksne i hverdagen. Barn trenger også at voksne tåler deres smerte og bekymring uten at deres reaksjoner bagatelliseres eller trøstes bort.

– Det er lov å være trist når det skjer noe vondt med en man er glad i, og det er trygt å være trist sammen med en voksen som tåler barnets reaksjoner, selv om reaksjonene kan komme ut også som sinne og av­visning, avslutter Anne Kristine.

Unge pårørende?

Nettsiden ungeparorende.no er fin å bruke for barn og unge som er pårørende.

5 TIPS for å snakke med barn om migrene

  • Forklar hvordan du opplever migrene med dine egne ord.
  • Sørg for at du har nok forståelig informasjon selv til å kunne forklare det for barn. Vær ærlig og bruk ordentlige ord.
  • Øv gjerne med en annen voksen på forhånd hvis du er bekymret for at du skal bli følelses­messig overveldet når du skal snakke.
  • Fortell hva du gjør for å hjelpe deg selv når du har migrene (det er trygt for barn å vite at voksne vet hva de skal gjøre).
  • Fortelle hvem som hjelper deg (det er fint for barn å vite at den foresatte får hjelp, og gjerne av hvem).

Boktips

Psykiater Anne Kristine Bergem har lang erfaring med barn som pårørende. Hun jobber i dag som fagrådgiver ved Pårørendesenteret og har tidligere utgitt boken «Når barn er pårørende», en bok om levd liv og personlige erfaringer.

Boken «Når barn er pårørende».

MIG-NO-00020 Februar 2023