Ord og uttrykk

Ord og uttrykk

 • Abdominale symptomer: Migrenesymptomer kan også ramme magen (abdomen, buken) med magesmerter, ofte blekhet, eventuelt kvalme og oppkast (abdominal migrene). Vanligere hos barn.
 • Aura: Oppleves hos 20 % av migrenepasienter, et forstadium før migreneanfall. Flimring for øynene, lysglimt, synsforstyrrelser, eventuelt vanskeligheter med tale eller bevegelse, eller prikking i huden.
 • Barn og hodepine: Les mer om barnehodepine på Barnehodepine.no eller Norsk Helseinformatikk.
 • Betablokkere: En gruppe forebyggende medisiner mot migrene, forskrives av lege.
 • CGRP-hemmere: En gruppe av nyere forebyggende medisiner mot migrene, forskrives av lege.
 • Hemikrani: Ensidig hodesmerte.
 • HIT-6 skjema: Spørreskjema med 6 korte spørsmål som hjelper deg med å sette ord på hvordan hodepinen påvirker livet ditt. HIT er forkortelsen for Headache Impact Test.
 • Hjernestammeaura: Migrene med hjernestammeaura kan gi dobbeltsyn, talevansker, balansetap og besvimelse. Kalles også basilær migrene.
 • Hortons hodepine (klasehodeline, cluster headache): En sjelden form for hodepine som kommer svært hyppig i perioder med svært sterke smerter.
 • Klasehodeline (cluster headache): En sjelden form for hodepine som kommer svært hyppig i perioder med svært sterke smerter.
 • Klinisk nevrologisk undersøkelse: Undersøkelse på poliklinikk og ved sykehusinnleggelse der en rekke tester gjøres for å avdekke funksjonssvikt i nervesystemet. Oslo Universitetssykehus har laget en fin oversikt over testene som gjøres, du kan lese mer om disse her.
 • Kronisk migrene: Hodepine i 15 dager eller mer per måned, der 8 av dagene eller mer har migrene-symptomer.
 • Nausea: Kvalme eller uvelhet.
 • Nevrolog: En nevrolog er en spesialutdannet lege med særlig kompetanse på sykdommer i nervesystemet, såkalte nevrologiske sykdommer. Fastlegen kan henvise til nevrolog for en grundigere utredning og behandling av migrene. Privatpraktiserende nevrologer kan oppsøkes uten henvisning fra fastlege.
 • NKH: Nasjonal kompetansetjeneste for Hodepine (NKH) holder til på St. Olavs Hospital i Trondheim.
 • Okulær migrene: Anfall av migrene med synsforstyrrelser eller synstap på ett øye, også kalt retinal migrene.
 • PIN-testen (PIN-koden): En test med tre spørsmål, som kan hjelpe deg med skille mellom hodepine og migrene. Les mer om PIN-testen her.
 • Photophobia: Lysømfintlighet, lysskyhet.
 • Profylakse: Forebygging.
 • Retinal migrene: Anfall av migrene med synsforstyrrelser eller synstap på ett øye, også kalt okulær migrene.
 • Spenningshodepine: En vanlig og relativt mild form for hodepine som ofte er trigget av stress, overbelastning eller sinne.
 • Triggere: Hva som kan fremkalle et migreneanfall.
 • Triptaner: En gruppe medisiner mot migrene, forskrives av lege.
 • Vasodilatasjon: Utvidelse av blodårene, som ofte er den største årsaken til hodepinen.
Les også Det er viktig at du kjenner årsaker, såkalte triggere, til din egen migrene. Den beste måten å forebygge anfall er å unngå det som trigger migreneanfall hos deg.

MIG-NO-00021 Mars 2023