Ønsker å gjøre medikamentfri behandling mer tilgjengelig

Ønsker å gjøre medikamentfri behandling mer tilgjengelig

app-basert biofeedback
App-basert biofeedback. Foto: Nordic Brain Tech

Vi har tatt en prat med Amalie Christine Poole, lege og forsker ved NorHead. Hun forteller om forskningsprosjektet BioCer, som tar i bruk biofeedback for å forebygge migreneanfall.

BioCer er en klinisk studie som undersøker effekten av en ny migrenebehandling, som heter Cerebri. Behandlingen er medikamentfri og tar i bruk biofeed­back for å forebygge migreneanfall. Biofeedback innebærer å måle kroppslige signaler, som muskelspenning, hjerterytme og temperatur, samt å lære seg teknikker for å påvirke disse. Amalie forteller at hun møter mange pasienter som plages av migrene gjennom sitt kliniske virke som lege. Derfor er det svært motiverende å få bidra til å utvikle og teste nye behandlingsstrategier.

Portrett av Amalie Christine Poole
Amalie Christine Poole, lege og forsker ved NorHead Foto: NorHead

Hva ønsker dere å oppnå med forskningen?

– Målet med dette forskningsprosjektet er å under­søke effektiviteten av hjemmebasert biofeedback-behandling som et medikamentfritt alternativ. Ved å bruke moderne teknologi håper vi å gjøre biofeedback mer tilgjengelig for pasienter og enklere å bruke i dagliglivet.

Kvinne under behandling
App-basert biofeedback gjør at pasienten skal kunne ta i bruk behandlingen hjemme hos selv uten at det er behov for helsepersonell. Foto: Nordic Brain Tech

Hva vil BioCer bety for mennesker med migrene?

– Biofeedback har vært i bruk i lang tid i behandling av migrene, og studier har allerede vist god effekt. Det vi betegner som tradisjonell biofeedback-behandling, forutsetter imidlertid at behandlingen gjøres sammen med en terapeut. Det nye med app-basert biofeedback, er at pasienter skal kunne ta i bruk behandlingen hjemme hos selv uten at det er behov for helsepersonell. Hvis det viser seg at slik moderne biofeedback-behandling også er effektiv, håper vi at det kan føre til at langt flere pasienter vil få tilgang til å bruke biofeedback enn det som er tilfellet i dag.

Les mer om Norsk senter for hodepineforskning – NorHead her.

Les også Hørt Migrenepodden? Her får du vitenskap, erfaring og praktiske råd for en best mulig migrenehverdag.

MIG-NO-NP-00038  Mars 2024