For pårørende

For pårørende

Hvordan hjelpe som pårørende?

Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man kan hjelpe en med migrene. Som pårørende kan det være lurt å:

  • Tilegne deg kunnskap og innsikt i din partners sykdom.
  • Huske at for den med migrenen er ikke sykdommen en unnskyldning for ikke å gjøre ting. Et anfall er vondere enn de fleste kan forestille seg om de ikke har sykdommen selv.
  • Vise forståelse for at avtaler blir utsatt eller avlyst. Migrene kan utløses av både fysisk og emosjonelt stress, så det er viktig ikke å gi den med migrene unødvendig dårlig samvittighet eller stress.
  • Be skolen om et møte dersom du har barn med migrene.

Hva du ikke bør si til en migrenepasient

Det er ikke alltid enkelt å forstå hvorfor en person med migrene reagerer som han eller hun gjør. Det er likevel en del ting du bør unngå å si som bare viser at du ikke forstår.

  • Selv om stress kan trigge et migreneanfall, er det ikke selve årsaken til det. Det gir bare mer dårlig samvittighet å indikere at det er selvforskyldt.

  • Migrene går ikke over ved å gå en tur. Tvert imot vil smertene ofte forverre seg ved enhver bevegelse.

  • Alkohol, og særlig rødvin, er en av de vanligste utløsende faktorer for et migreneanfall.

  • Ingen har hatt migrene bare én gang. Det er en kronisk anfallslidelse, og diagnosen sette tidligst etter fem anfall, eller etter to anfall ved migrene med aura.

  • Under et anfall fungerer man ofte så dårlig at det er vanskelig å tenke klart eller konsentrere seg.

Innholdet på denne siden er basert på boken Migrene, skrevet av A. Christine Buckley Poole.