For arbeidsgiver

For arbeidsgiver

Har du en ansatt med migrene?

Med tilrettelegging og god behandling kan de fleste fungere tilnærmet normalt og mestre jobben på en god måte. Migrenesykdommen rammer ikke alle like hardt. Det er ikke slik at enhver migrenepasient er en arbeidstaker med spesielle tilretteleggingsbehov. Det er fullt mulig for dem som er rammet å fungere godt i arbeidslivet med enkel tilrettelegging.

Migrenepasienter er gode arbeidstakere
De aller fleste både ønsker og klarer å være i full jobb selv om de lider av migrene, sier lege Tine Buckley Poole, som selv har migrene. Hun mener at migrenepasienter er gode arbeidstakere, samvittighetsfulle og pliktoppfyllende nettopp fordi de har en sykdom som de vil fungere med.

Se mulighetene
Det er enkelte ting arbeidsgiver bør tenke på i forhold til å tilpasse arbeidshverdagen for en ansatt med en kronisk sykdom som migrene. Det handler om kunnskap og å se muligheter fremfor begrensninger. Det er viktig at arbeidsgiver setter seg inn i hva sykdommen dreier seg om når man har en arbeidstaker med migrene. Kunnskap vil gi mer forståelse og gjøre det lettere å vite hvordan man kan tilrettelegge.

Tilpass arbeidshverdagen
En liten andel vil ha så hyppige og sterke anfall at de trenger tilrettelegging og mulighet til å være hjemme under anfallene. Noen har behov for redusert arbeidstid eller i verste fall hel eller delvis uføretrygd. Mange føler at de ikke møter god nok forståelse på arbeidsplassen. Doktor Poole forteller at ikke alle blir bedre av et migreneanfall ved å ta en tur ut. En seng i et mørkt rom og migrenemedisiner kan for noen være et bedre alternativ, og dersom det ikke lar seg gjøre på jobben bør den ansatte få tilbud om å reise hjem.

Tips til hva man ikke bør si til en migrenepasient

6 råd: Slik tilrettelegger du for en arbeidstaker med migrene

Små tilpasninger kan bety mye for arbeidshverdagen til en person med migrene. Fleksibilitet er et viktig stikkord for god tilrettelegging.

 • Å ha mulighet til å komme senere på jobb de dagene arbeidstaker våkner med migreneanfall har stor betydning. Med et par timer ekstra i sengen og en god anfallsmedisin blir det mulig for arbeidstaker å behandle migrenen og komme når han/hun føler seg bedre.

 • Det gir et roligere arbeidsmiljø, arbeidstaker unngår reisevei og kan jobbe selv om formen ikke er på topp.

 • Hvis arbeidsplassen er stor nok, er det gunstig med et rom der arbeidstaker kan hvile. Unngå åpent landskap, eller gi arbeidstaker mulighet til å jobbe i et stillerom i forkant og etterkant av et migreneanfall, når man er veldig sensitiv for lys og lyd.

 • En sunn lunsjpause vekk fra skrivebordet er også viktig.

 • Unngå at ansatte bruker parfyme eller sterke kremer. For noen kan dette være invalidiserende.

 • Varierende arbeidstid med mye nattarbeid kan være ugunstig. Gi arbeidstaker vakter på dagtid, så langt det er mulig, men dette må tilpasses etter behov.

Faglig veileder for sykemeldere

Ved migrene

 • Kort egenmelding eller sykemelding er aktuelt ved akutte anfall. Ved akutte anfall hvor egenmeldinger er brukt opp, anbefales avtale om telefonisk kontakt på anfallsdagen, og senere oppfølging med utskriving av sykmelding.
 • Sykemelding er vanligvis ikke nødvendig mellom anfall, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Det kan være behov for kort sykemelding ved hyppige anfall der det er behov for restitusjon og forebygging av kronifisering.
 • Migreneanfall er uforutsigbare, og tilrettelegging med fleksibel arbeidstid, hjemmekontorløsning og oppgavebasert arbeid kan bedre mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Turnusarbeid kan være ugunstig.
 • Ved hyppige anfall og/eller høyt fravær kan pasient eller arbeidsgiver søke om fritak for arbeidsgiveransvar ved kronisk sykdom.
 • Kronisk migrene gir betydelig redusert funksjonsnivå, med stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder arbeidsdeltagelse.

Du finner mer om migrene og avlastning på helsedirektoratet.no og på Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.

Innholdet på faktasidene er gjennomgått og verifisert av helsepersonell.