Stigma og kunnskapsmangel

Stigma og kunnskapsmangel

Føler at migrene bagatelliseres

Kristin opplever mye stigma knyttet til det å ha migrene. Det er en sykdom som bagatelliseres av mange som ikke er rammet selv. Kristin har ikke alltid følt seg forstått. At mange tror hun overdriver når hun forteller om migreneanfallene. 

Det er sikkert mange årsaker til at vi med migrene ikke alltid blir tatt på alvor. Kristin spør seg om det delvis skyldes at hun har presset seg langt, og samtidig holdt sykdommen mye for seg selv. Det oppleves som det fortsatt er lite kunnskap hos befolkningen generelt om migrene. Det er viktig at andre prøver å forstå, tar det innover seg og setter seg inn i utfordringene mennesker med migrene har, mener Kristin. Det er en sykdom som rammer hele familien og som for mange også påvirker jobb. Heldigvis føler Kristin at hennes nærmeste har vært flinke til å lytte og forstå. 

Vi har samlet masse nyttig informasjon for deg som har migrene eller som står nærme en som har det her: https://migreneskolen.no/fakta/

AJO-NO-00060