Har jeg migrene? Symptomer og utredning

Har jeg migrene? Symptomer og utredning

Lege og pasient
Illustrasjon Shutterstock.

Har du hodepine eller symptomer på migrene som kommer tilbake over tid, og som går ut over hverdagen din, bør du snakke med fastlegen.

Det er ingen undersøkelser som kan fastslå om du har migrene. De klassiske symptomene er vanligvis nok for å stille diagnosen. Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre undersøkelser for å utelukke at det er andre tilstander som forårsaker plagene.

De vanligste symptomene på migrene er:

  • Halvsidig dunkende hodepine
  • Overfølsomhet for lys
  • Overfølsomhet for lyd
  • Kvalme og eventuelt oppkast

Du kan lese om symptomer for de vanligste migrenetypene her.

Fortell legen om hodepinen din

Gode forberedelser før legebesøket vil kunne være til god hjelp for legen din. Det er viktig at du er åpen om hvordan migrenen påvirker deg og livet ditt, slik at du legger til rette for en informativ og god dialog. Fortell om hvordan symptomene innvirker på arbeid og familieliv og beskriv hvordan tilstanden er på det verste. På den måten kan legen forstå hvordan hodepinen din er og gi råd om hvordan du best håndterer den. Hvis du ofte har hodepine eller migrene kan du ha behov for å bli henvist til en spesialist.

Nakkesmerter er vanlig ved migrene

Når du blir undersøkt hos legen er det viktig å være klar over at migreneanfall ofte gir nakkesmerter. Vanligvis kommer nakkesmertene av migrenen – og ikke motsatt.

Bruk hodepinekalender

Bruk en hodepinekalender og registrer informasjon i forbindelse med migreneanfall. Det gir deg innsikt i migrenen og er et godt utgangspunkt for dialog med legen din. Du velger selv om du skriver hodepinedagbok på papir eller digitalt. Vi anbefaler den norske appen Brain Twin, utviklet på St.Olavs hospital og NTNU.

Oppfølging av fastlegen

Det er viktig at legen følger opp iverksatt behandling av migrenen, enten det er anfallsbehandling, forebyggende tiltak eller begge deler. Ta med hodepinekalenderen din hver gang du er hos legen din for å snakke om hodepinen.

Test deg for migrene

Du kan sjekke om hodepinen din kan være migrene ved å svare på de tre spørsmålene under (PIN-testen). Svarer du ja på to av spørsmålene er det 93 prosent sannsynlighet for at du har migrene. Svarer du ja på alle spørsmålene er det 98 prosent sannsynlighet for migrene.

PHOTOPHOBIA – Blir du ømfintlig for lys under hodepinen?

INDISPOSED – Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller indisponert en dag eller mer de siste tre månedene?

NAUSEA – Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Du kan også laste ned PIN-testen her.

Innholdet er gjennomgått og verifisert av helsepersonell: kilder: ICHD-3, komp. Tjenesten, HP Norge.

MIG-NO-00021 Mars 2023