MIGRENE nr. 1, 2021

Velkommen til den tredje utgaven av MIGRENE. Her kan du bl.a. lese om:

  • Migrene i slekta: Marianne og Christina er hverandres beste støttespillere
  • Hemiplegisk migrene og «stille migrene»
  • Hodepinedagbok og føring ut fra din diagnose
  • Fasene i et migreneanfall
  • Eirik (25): Livsdrømmen som falt i grus
  • Sosialt liv med migrene
Les magasinet

MIGRENE nr. 2, 2020

Hovedtema denne gang er den store norske migreneundersøkelsen som ble gjort sommeren 2020. Den ga en enorm respons og resulterte i 2 200 svar. Vi deler i denne utgaven en rekke interessante funn fra undersøkelsen.

Les magasinet

MIGRENE nr. 1, 2020

I dette magasinet vil du bl.a. kunne lese vårt intervju med migrenespesialisten Tine Poole. Du kan lese om hvilke verktøy som finnes og om de forskjellige type migrer som finnes.

Les magasinet