MIGRENE nr. 1, 2022

Velkommen til den fjerde utgaven av MIGRENE. Her kan du bl.a. lese om:

  • Menstruell migrene
  • Menn og migrene
  • Rettigheter ved migrene
  • Øvelser for spenningshodepine
  • Sammenhengen mellom stress og migrene
Les magasinet

MIGRENE nr. 1, 2021

I denne utgaven kan du lese mer om migrene i slekten. Vi har møtt flere som forteller hvordan livet og livsplaner påvirkes av migrene. Du finner også informasjon om hemiplegisk migrene og stille migrene.

Les magasinet

MIGRENE nr. 2, 2020

Hovedtema denne gang er den store norske migreneundersøkelsen som ble gjort sommeren 2020. Den ga en enorm respons og resulterte i 2 200 svar. Vi deler i denne utgaven en rekke interessante funn fra undersøkelsen.

Les magasinet

MIGRENE nr. 1, 2020

I dette magasinet vil du bl.a. kunne lese vårt intervju med migrenespesialisten Tine Poole. Du kan lese om hvilke verktøy som finnes og om de forskjellige type migrer som finnes.

Les magasinet