Student med migrene

Student med migrene

For en person med migrene; hva er det viktigste å hapå plass for å kunne mestre studiehverdagen?

For meg har det vært viktig med tilretteleggelse og en åpen dialog. Jeg har hatt et godt samarbeid med NAV, og fått et skreddersydd opplegg. Veilederen min har vært veldig dyktig, og har hatt forståelse for at jeg enkelte ganger har behov for å roe meg ned. På dette området synes jeg faktisk systemet har fungert veldig godt, samtidig som jeg selv også har vært flink oppi det hele. Jeg ble veldig glad da NAV kunne tilby meg muligheten til å være student på deltid.

På hvilken måte har tilstanden din vært med på å forme deg som fremtidig lærer?

Jeg sitter på en helt ny mestringskompetanse etter å ha gjennomført disse studiene, og tror det er lettere for meg å sette meg inn i situasjonen til en elev som sliter med å komme seg gjennom skoledagen. Jeg har mestret studiene på tross av min diagnose, og dette er en erfaring jeg absolutt kan benytte meg av i jobben som lærer.

Når du etter hvert skal ut i yrkeslivet, hvordan vil du forholde deg til en intervjusituasjon?

Aller først vil jeg starte med å gi et godt innblikk i hvem jeg er som menneske og ressurs. Det er viktig for meg å formidle dette først og fremst, slik at det ikke er sykdommen som definerer meg. Gjennom NAV kan man få hjelp til å trene på jobbintervjuer i forkant og lære seg å formidle sykdomsbildet til en eventuell arbeidsgiver. Det jeg er mest redd for er at de ser sykdommen, og ikke meg.

Du virker som en person som har mye energi når du har gode dager, hvilke utfordringer kan det ha?

Det kan til tider være vanskelig å tilpasse seg. Jeg er en person som vil veldig mye, men det er viktig å huske at det er lett å gå på en smell, om man er litt «Duracell». Det hele handler egentlig om å lære seg selv å kjenne. I studietiden har jeg blitt flinkere til å vite hvor grensen min går, og det er helt essensielt. Enkelte ganger må jeg sette av tid til å strekke meg, gjøre noe helt annet, skru av PC-en eller ta meg en lang gåtur.