Støtteverktøy

Støtteverktøy

Har jeg migrene? Test deg selv med PIN-koden

PIN-koden er rask og enkel test du kan gjøre for deg selv eller for barnet ditt, som kan indikere om hodepinen faktisk er migrene.

Hodepinekalender

Bruk en hodepinekalender og registrer informasjon i forbindelse med migreneanfall. En kalender/dagbok kan:

 • dokumentere for deg og legen hvor ofte du har hodepine
 • se før og etter-status når du tester ny forebyggende medisin
 • hjelpe deg å se mønstre over tid; om hodepinen blir verre ved menstruasjon/i stressperioder/lite eller mye søvn etc.
 • avgjøre om migrenen din er episodisk eller kronisk

Hodepinekalenderen finnes i ulike varianter:

Hodepinedagboka. En app for registrering av hodepine og medisiner på telefonen
Last ned app for android telefon her
Last ned app for iPhone her

Dagbokkort. Et mer omfattende skjema for en grundig kartlegging av hodepinen

Hodepinekalender. En standard hodepinekalender i papirform. Skriv ut, fyll inn og ta med til legen

HIT-6 skjema

HIT-6 er et skjema du kan fylle ut og ta med til legen. Det gir en indikasjon på hvor stor innvirkning hodepinen har på livet ditt. Det kan brukes før du oppsøker lege første gang, eller fylles ut på nytt en stund etter etter at du har startet ny behandling. Da kan det vise hvilken effekt behandlingen har hatt på livskvaliteten din.

Ord og uttrykk

 • Abdominale symptomer:
 • Aura:
 • Barn og hodepine:
 • Betablokkere:
 • CGRP-hemmere:
 • Hemikrani:
 • HIT-6 skjema:
 • Hjernestammeaura:
 • Hortons hodepine (klasehodeline, cluster headache):
 • Klasehodeline (cluster headache):
 • Klinisk nevrologisk undersøkelse:
 • Kronisk migrene:
 • Nausea:
 • Nevrolog:
 • NKH:
 • Okulær migrene:
 • PIN-koden:
 • Photophobia:
 • Profylakse:
 • Retinal migrene:
 • Spenningshodeline:
 • Triggere:
 • Triptaner:
 • Vasodilatasjon:
 • Migrenesymptomer kan også ramme magen (abdomen, buken) med magesmerter, ofte blekhet, eventuelt kvalme og oppkast (abdominal migrene). Vanligere hos barn.
 • Oppleves hos 20 % av migrenepasienter, et forstadium før migreneanfall. Flimring for øynene, lysglimt, synsforstyrrelser, eventuelt vanskeligheter med tale eller bevegelse, eller prikking i huden.
 • Les mer om barnehodepine på Barnehodepine.no eller Norsk Helseinformatikk.
 • En gruppe forebyggende medisiner mot migrene, forskrives av lege.
 • En gruppe av nyere forebyggende medisiner mot migrene, forskrives av lege.
 • Ensidig hodesmerte.
 • Spørreskjema med 6 korte spørsmål som hjelper deg med å sette ord på hvordan hodepinen påvirker livet ditt. HIT er forkortelsen for Headache Impact Test.
 • Migrene med hjernestammeaura kan gi dobbeltsyn, talevansker, balansetap og besvimelse. Kalles også basilær migrene.
 • En sjelden form for hodepine som kommer svært hyppig i perioder med svært sterke smerter.
 • En sjelden form for hodepine som kommer svært hyppig i perioder med svært sterke smerter.
 • Undersøkelse på poliklinikk og ved sykehusinnleggelse der en rekke tester gjøres for å avdekke funksjonssvikt i nervesystemet. Oslo Universitetssykehus har laget en fin oversikt over testene som gjøres, du kan lese mer om disse her.
 • Hodepine i 15 dager eller mer per måned, der 8 av dagene eller mer har migrene-symptomer.
 • Kvalme eller uvelhet.
 • En nevrolog er en spesialutdannet lege med særlig kompetanse på sykdommer i nervesystemet, såkalte nevrologiske sykdommer. Fastlegen kan henvise til nevrolog for en grundigere utredning og behandling av migrene. Privatpraktiserende nevrologer kan oppsøkes uten henvisning fra fastlege.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for Hodepine (NKH) holder til på St. Olavs Hospital i Trondheim.
 • Anfall av migrene med synsforstyrrelser eller synstap på ett øye, også kalt retinal migrene.
 • En test med tre spørsmål, som kan hjelpe deg med skille mellom hodepine og migrene. Les mer om PIN-koden her.
 • Lysømfintlighet, lysskyhet.
 • Forebygging.
 • Anfall av migrene med synsforstyrrelser eller synstap på ett øye, også kalt okulær migrene.
 • En vanlig og relativt mild form for hodepine som ofte er trigget av stress, overbelastning eller sinne.
 • Hva som kan fremkalle et migreneanfall.
 • En gruppe medisiner mot migrene, forskrives av lege.
 • Utvidelse av blodårene, som ofte er den største årsaken til hodepinen.
  Innholdet på faktasidene er gjennomgått og verifisert av helsepersonell.