Migrene i arbeidslivet

Migrene i arbeidslivet

Hvordan er det å ha migrene og å være i jobb?

Jo mer stress, desto mer migrene, har Kristin erfart. Kristin besluttet å gå ned til 50 prosent stilling etter at hun fikk migrenediagnosen. Det ble redningen i en hverdag preget av kronisk sykdom, med små barn og en mann som reiste mye i jobb. I tillegg har det hjulpet å være på en arbeidsplass der det luftes godt og der hun har mulighet for pauser og å få i seg nok mat og drikke. 

Å ta seg tid til å gjøre de tingene som gjør at du har det bra, er viktig. Små tilpasninger kan bety mye for arbeidshverdagen til en person med migrene. Dette er noe arbeidstager og arbeidsgiver bør ta tak i sammen. En god arbeidsgiver bør forsøke å sette seg inn i hvordan det er å være kronisk syk, mener Kristin. Vær åpen om migrenen og vær konkret på hva som kan bidra til et triggerfritt arbeidsmiljø, er ett av våre beste tips. 

Tips! Les Migreneskolens ni råd for en migrenevennlig arbeidshverdag her: https://migreneskolen.no/arbeidsliv/

AJO-NO-00057