Hun styrer innovasjonsarbeidet på NorHEAD

Hun styrer innovasjonsarbeidet på NorHEAD

Portrett Jaya Thomlison
Jaya Thomlison Administrerende direktør ved NorHEAD. Foto: Kvam.

– NorHEAD er en nasjonal satsing på hodepineforskning og et senter som skal bidra til økt innovasjon. Dette forteller Jaya Thomlison, som er administrerende direktør ved NorHEAD og «innovasjonsgeneral» for det nye senteret.

Jaya Thomlison har over 20 års bakgrunn innen teknologi- og næringsutvikling fra flere deler av verden. En av de viktige oppgavene hennes i NorHEAD er å koordinere dialogen og samhandlingen mellom forsknings­miljøene og offentlige instanser, pasient­organisasjoner og nærings­livet, og støtte forskere og leger i arbeidet med å planlegge, finansiere og gjennomføre nye forskningsprosjekter.

Senteret har tre spesielt viktige innsatsområder:

Senteret har tre spesielt viktige innsatsområder:

  • Nye kliniske behandlinger og forskningsstudier der pasientene involveres.
  • Samle helsedata for hodepine og etablere eventuelle nye nødvendige helsedataregistre, nasjonalt og internasjonalt.
  • Bruke kunstig intelligens for å utvikle mer målrettet behandling. NorHEAD skal blant annet lage en algoritme som skal bidra til bedre diagnostisering for pasienter som sliter med hodepinesykdommer.

– NorHEAD er en ny modell for hvordan vi jobber nasjonalt for å ta tak i en av de største globale helse­ut­fordringene – mennesker som sliter med hodepine og ikke får tilstrekkelig hjelp. Vi skal samle tverrfaglig kunnskap og jobbe med konseptualisering av ideer, teknikker og produkter som skal hjelpe til med både medisinsk og ikke-medisinsk behandling av hodepine. Vi jobber med en innovasjonsløype som skal bidra til bedre behandling for pasienter i årene fremover, sier Jaya.

Les også Her er noen av de spennende studiene som pågår på NorHEAD.
Illustrasjon Shutterstock.

MIG-NO-00020 Februar 2023