Har jeg migrene?

Har jeg migrene?

Symptomer

Et migreneanfall gir ofte sterk, dunkende hodesmerte, som oftest på en side av gangen, sammen med kvalme og brekninger. Mange blir ømfintlige for lys og lyd, og smertene blir verre av bevegelse.

Vanlige migrenesymptomer er

  • smerte som blir verre ved fysisk aktivitet
  • kvalme og/eller oppkast
  • synsforstyrrelser
  • ømfintlighet for lys, lyd og lukt
  • krampe, stivhet, prikking i huden, nummenhet
  • ensidig pulserende hodepine

Utredning

Når bør jeg snakke med legen?
Har du hodepine eller symptomer som kommer tilbake over tid, og som går ut over hverdagen din, bør du snakke med legen. Dersom en eksisterende hodepine blir verre eller endrer seg bør du også kontakte lege.

Test deg for migrene
Du kan sjekke om hodepinen din kan være migrene ved å svare på de tre spørsmålene under (PIN-testen). Svarer du ja på to av spørsmålene er det 93 prosent sannsynlighet for at du har migrene. Svarer du ja på alle spørsmålene er det 98 prosent sannsynlighet for migrene

  • PHOTOPHOBIA – Blir du ømfintlig for lys under hodepinen?

  • INDISPOSED – Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller indisponert en dag eller mer de siste tre månedene?

  • NAUSEA – Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Du kan også laste ned PIN-testen her.

Nakkesmerter er vanlig ved migrene
Når du blir undersøkt hos legen er det viktig å være klar over at migreneanfall ofte gir nakkesmerter. Vanligvis kommer nakkesmertene av migrenen – og ikke motsatt.

Hodepinekalender
Bruk en hodepinekalender og registrer informasjon i forbindelse med migreneanfall. Det gir deg innsikt i migrenen og er et utgangspunkt for dialog med legen din.

Diagnose

Har jeg migrene?
Det er ingen undersøkelser som kan fastslå om du har migrene. De klassiske symptomene er vanligvis nok for å stille diagnosen. Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre undersøkelser for å utelukke at det er andre tilstander som forårsaker plagene.

Fortell legen om hodepinen din
Snakk med legen om symptomer og hvordan migrenen påvirker hverdagen din. Fortell om hvordan symptomene innvirker på arbeid og familieliv og beskriv hvordan tilstanden er på det verste. På den måten kan legen forstå hvordan hodepinen din er og gi råd om hvordan du best håndterer den. Hvis du ofte har hodepine eller migrene kan du ha behov for å bli henvist til en spesialist.

Ta med egne notater
Fortell om resultatet av migrenetestene du finner her på nettsiden. Det er også lurt å vise legen hodepinekalenderen eller migrenedagboken din. Du finner dette støttematerialet under Støtteverktøy. Be om en plan for hvordan du kan håndtere migrenen.

Oppfølging av fastlegen
Det er viktig at legen følger opp iverksatt behandling av migrenen, enten det er anfallsbehandling, forebyggende tiltak eller begge deler. Ta med anfallskalenderen hver gang du er hos legen din for å snakke om hodepinen.

Innholdet på faktasidene er gjennomgått og verifisert av helsepersonell.