Et veiskille i behandling av migrene

Et veiskille i behandling av migrene

Jeg tenker at vi står foran et veiskille nå. Dette er en revolusjon vi er vitne til, og jeg tenker at migrene vil aldri bli det samme igjen fordi vi for første gang har fått forebyggende medisin, en gruppe medisiner som virker direkte på de signalstoffene i hjernen som har med migrene å gjøre.

Det kommenterer hodepineekspert Tine Poole som til daglig arbeider ved Volvat Hodepinesenter. Hun er en av legene som bemanner den ukentlige chat-tjenesten i pasientorganisasjonen Hodepine Norge. Der kan medlemmer få gratis råd og støtte.

De medisinske fremskrittene tror hun vil få stor betydning i tiden fremover når det gjelder å forebygge migrene slik at pasientene kan få færre anfall, mildere anfall og anfall av kortere varighet.

  • Vi deler migrene inn i akuttbehandling (eller anfallsbehandling) og i forebyggende behandling. Først litt om anfallsbehandling. Der har vi syv ulike triptaner. Triptaner er de spesifikke migrenemedisinene og de finnes i forskjellige administrasjonsformer, det vil si tabletter, smeltetabletter, nesespray og sprøyter.

  • Vi har mye å velge mellom, og enhver lege anbefales å skrive ut tre forskjellige former allerede ved første konsultasjon slik at du som pasient kan prøve dette hjemme selv. Et kriterium er at du bruker en anfallskalender, og en anfallskalender får du av legen eller laster ned fra hodepinenorge.no, for eksempel, eller du kan bruke en app på telefonen som heter Hodepinedagboka.

Dersom man har mer enn 2–3 anfall i måneden som går ut over ditt daglige liv, så skal du begynne å snakke om forebyggende medisiner. Også innen forebyggende medisiner finnes det mange forskjellige muligheter.

  • De aller fleste medisiner vi har brukt til i dag, har vi lånt fra andre sykdommer, f.eks. høyt blodtrykk, epilepsi og den typen ting. De nye medisinene vi har kaller vi CGRP-hemmere, de blokkerer CGRP. De som for eksempel har kronisk migrene, har mer CGRP enn andre mennesker, og når man da får migrene, så stiger CGRP enda mer, vi tar anfallsmedisiner og det faller. Så går det et par dager, så stiger det, så tar vi medisiner og så faller det.

  • Når man bruker CGRP-hemmere, som man da tar som en sprøyte, enten én gang i måneden eller hver 3. måned, så hemmer man CGRP slik at man ikke får disse toppene. Og det er litt det pasientene sier, at de blir som andre, de får ikke disse CGRP-svingningene og blir mer som mennesker som ikke har migrene og kan leve normalt.

Tine Poole har en viktig oppfordring å gi til de mange nordmenn som sliter med ringvirkningene av migrene.

– Gi aldri opp, det er hjelp å få! Og selv om vi kan ikke kurere migrene per i dag, kan vi behandle slik at det blir lettere å leve med sykdommen. Kunnskap er et annet viktig stikkord; det å tilegne seg kunnskap om sin egen sykdom er helt essensielt, avslutter dr. Poole.