Migrene hos barn

Visste du at så mange som 1-2 barn i hver skoleklasse kan ha migrene? Migrene hos barn arter seg ofte annerledes enn hos voksne, og kan hemme skolegang og fritid i årevis. Med uoppdaget migrene og uten riktig behandling, kan migrene i verste fall utvikle seg til å bli kronisk. Les mer om det norske barnehodepine-prosjektet her.

Hva skjer hos legen?

Kan barn og ungdom ha migrene?